redaktə

on

 

78910111213
-20-10010203040
Say: on
Sıra sayı: onuncu
Zərf:
Sifət:
dokkuz   on   on bir

Say redaktə

  azərbaycanca: on
Əski əlifba:

  Mənalar :

 1. Doqquzdan sonra gələn say.
 • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:


  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

redaktə

on

 

78910111213
-20-10010203040
Say: on
Sıra sayı: onuncu
Zərf:
Sifət:
dokuz   on   on bir

Say redaktə

  türkcə: on -   azərbaycanca: on

  Mənalar :

 1. Doqquzdan sonra gələn say.

redaktə

on

 

78910111213
-20-10010203040
Say: on
Sıra sayı:
Zərf:
Sifət:
dokuz   on   on bir

Say redaktə

  türkməncə: on -   azərbaycanca: on

  Mənalar :

 1. Doqquzdan sonra gələn say.

redaktə

Şəxs əvəzliyi redaktə

  Mənalar :

 1. O
 • Tərcümə:   azərbaycanca: o (pl)

Bax: tək jatyononaono, cəm: mywyonione

redaktə

Şəxs əvəzliyi redaktə

  Mənalar :

 1. O
 • Tərcümə:   azərbaycanca: o (cs)

Bax: tək tyononaono, cəm: myvyonionyona

redaktə

Önlük redaktə

  ingiliscə: on (en)

 • Transkripsiya: [ɔn / ɑn]
 •  
  (file)

  ingiliscə: on (en)-  azərbaycanca:-da (en),-də (en), üstündə (en), üzərində (en)

redaktə

Say redaktə

    qaqauzca:on (gag) -   azərbaycanca:on (gag)

redaktə

Say redaktə

    Krım tatarca:on (crh) -   azərbaycanca:on (crh)

redaktə

Say redaktə

    qaraqalpaqca:on (kaa) -   azərbaycanca:on (kaa)