qırx yeddi

Redaktə

qırx yeddi

 

44454647484950
Say: qırx yeddi
Sıra sayı: qırx yeddinci
Zərf:
Sifət:
qırx altı   qırx yeddi   qırx səkkiz

SayRedaktə

  azərbaycanca: qırx yeddi
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Qırx altıdan sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca qırx yeddi
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə [[|]] (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)
  qırğızca [[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[|]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)