redaktə

səksən

 

77787980818283
5060708090100110
Say: səksən
Sıra sayı: səksəninci
Zərf:
Sifət:
yetmiş doqquz   səksən   səksən bir

Say redaktə

  azərbaycanca: səksən
Əski əlifba:
Heca: sək-sən
Tələffüz: [səx'sən]

  Mənalar :

  1. Yetmiş doqquzdan sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə