ingilis dili

(Redirected from İngilis dili)

Edit

Sabit birləşməEdit

  azərbaycanca: ingilis dili

  Mənalar :

  1. İngilis dili (ing. English, English language) — Hind-Avropa dillərinin german dillərinə aiddir. Doğma dil kimi 410 milyon insan daşıyıcısıdır. İkinci dil kimi 1 milyard insan danışır

  Dünya xalqlarının dillərindəEdit

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuEdit