redaktə

üç

 

0123456
Say: üç
Sıra sayı: üçüncü
Zərf:
Sifət:
iki   üç   dörd

Say redaktə

  azərbaycanca: üç
Əski əlifba: اوچ
Heca: üç
Tələffüz: [üç]
BFƏ: [ʏtʃ]

  Mənalar :

  1. İkidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

redaktə

üç

 

0123456
Say: üç
Sıra sayı: üçüncü
Zərf:
Sifət:
iki   üç   dört

Say redaktə

  türkcə: üç
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. İkidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

redaktə

üç

 

0123456
Say: üç
Sıra sayı: üçünjü
Zərf:
Sifət:
iki   üç   dört

Say redaktə

: üç
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. İkidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

redaktə

üç

 

0123456
Say: üç
Sıra sayı:
Zərf:
Sifət:
iki   üç   dört

Say redaktə

    qaqauzca: üç
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. İkidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

Say üç (crh)-  azərbaycanca:üç (crh)