Redaktə

üç

 

0123456
Say: üç
Sıra sayı: üçüncü
Zərf:
Sifət:
iki   üç   dörd

SayRedaktə

  azərbaycanca: üç
Əski əlifba: اوچ
Heca: üç
Tələffüz: [üç]
BFƏ: [ʏtʃ]

  Mənalar :

  1. İkidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Redaktə

üç

 

0123456
Say: üç
Sıra sayı: üçüncü
Zərf:
Sifət:
iki   üç   dört

SayRedaktə

  türkcə: üç
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. İkidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

Redaktə

üç

 

0123456
Say: üç
Sıra sayı: üçünjü
Zərf:
Sifət:
iki   üç   dört

SayRedaktə

: üç
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. İkidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

Redaktə

üç

 

0123456
Say: üç
Sıra sayı:
Zərf:
Sifət:
iki   üç   dört

SayRedaktə

    qaqauzca: üç
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. İkidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

Say üç (crh)-  azərbaycanca:üç (crh)