elli dört

 

51525354555657
Say: elli dört
Sıra sayı: elli dördüncü
Zərf:
Sifət:
elli üç   elli dört   elli beş

  Mənalar :

  1. Əlli dörd
elli dört

 

51525354555657
Say: elli dört
Sıra sayı:
Zərf:
Sifət:
elli üç   elli dört   elli bäş

  Mənalar :

  1. Əlli dörd