redaktə

altmış üç

 

60616263646566
Say: altmış üç
Sıra sayı: altmış üçüncü
Zərf:
Sifət:
altmış iki   altmış üç   altmış dörd

Say redaktə

  azərbaycanca: altmış üç
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Altmış ikidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

redaktə

altmış üç

 

60616263646566
Say: altmış üç
Sıra sayı: altmış üçüncü
Zərf:
Sifət:
altmış iki   altmış üç   altmış dört

Say redaktə

  türkcə: altmış üç
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Altmış ikidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca altmış üç
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə altmış üç (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)

</noinclude>

[[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[|]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)