on sekiz

 

15161718192021
Say: on sekiz
Sıra sayı: on sekizinci
Zərf:
Sifət:
on yedi   on sekiz   on dokuz

  Mənalar :

  1. On səkkiz
on sekiz

 

15161718192021
Say: on sekiz
Sıra sayı:
Zərf:
Sifət:
on ýedi   on sekiz   on dokuz

  Mənalar :

  1. On səkkiz