altmış bir

 

58596061626364
Say: altmış bir
Sıra sayı: altmış birinci
Zərf:
Sifət:
altmış   altmış bir   altmış iki
  azərbaycanca: altmış bir
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Altmışdan sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:
altmış bir

 

58596061626364
Say: altmış bir
Sıra sayı: altmış birinci
Zərf:
Sifət:
altmış   altmış bir   altmış iki
  türkcə: altmış bir
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Altmışdan sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə
Dillər Tərcümə
  azərbaycanca altmış bir
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə altmış bir (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)

</noinclude>

[[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[|]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)