altmış iki

Redaktə

altmış iki

 

59606162636465
Say: altmış iki
Sıra sayı: altmış ikinci
Zərf:
Sifət:
altmış bir   altmış iki   altmış üç

SayRedaktə

  azərbaycanca: altmış iki
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Altmış birdən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

Redaktə

altmış iki

 

59606162636465
Say: altmış iki
Sıra sayı: altmış ikinci
Zərf:
Sifət:
altmış bir   altmış iki   altmış üç

SayRedaktə

  türkcə: altmış iki
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Altmış birdən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca altmış iki
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə altmış iki (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)
  qırğızca [[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[|]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)