elli üç

 

50515253545556
Say: elli üç
Sıra sayı: elli üçüncü
Zərf:
Sifət:
elli iki   elli üç   elli dört

  Mənalar :

  1. Əlli üç
elli üç

 

50515253545556
Say: elli üç
Sıra sayı:
Zərf:
Sifət:
elli iki   elli üç   elli dört

  Mənalar :

  1. Əlli üç