on dokuz

 

16171819202122
Say: on dokuz
Sıra sayı: on dokuzuncu
Zərf:
Sifət:
[[on sekiz]]   on dokuz   yirmi

  Mənalar :

  1. On doqquz
on dokuz

 

16171819202122
Say: on dokuz
Sıra sayı:
Zərf:
Sifət:
on sekiz   on dokuz   [[]]

  Mənalar :

  1. On doqquz