Redaktə

yetmiş bir

 

68697071727374
Say: yetmiş bir
Sıra sayı: yetmiş birinci
Zərf:
Sifət:
yetmiş   yetmiş bir   yetmiş iki

Say Redaktə

  azərbaycanca: yetmiş bir
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Yetmişdən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində Redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu Redaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca yetmiş bir
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə [[ | ]] (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)
  qırğızca [[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[|]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)