səksən üç

Redaktə

səksən üç

 

80818283848586
Say: səksən üç
Sıra sayı: səksən üçüncü
Zərf:
Sifət:
səksən iki   səksən üç   səksən dörd

SayRedaktə

  azərbaycanca: səksən üç
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Səksən ikidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə