Redaktə

beş

 

2345678
Say: beş
Sıra sayı: beşinci, (5-ci)
Zərf:
Sifət:
dörd   beş   altı

SayRedaktə

  azərbaycanca: beş

  Kiril əlifbası : беш

  Ərəb əlifbası: بئش

  Hecalama: beş

  Transkripsiya (BFƏ) : [beʃ]

  Mənalar :

  1. Dörddən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Redaktə

beş

 

2345678
Say: beş
Sıra sayı: beşinci
Zərf:
Sifət:
dört   beş   altı

SayRedaktə

Tələffüz: [beʃ]

  Mənalar :

  1. Dörddən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

Redaktə

SayRedaktə

    qaqauzca:beş (gag)-  azərbaycanca:beş (gag)

Redaktə

SayRedaktə

    Krım tatarca:beş (crh)-  azərbaycanca:beş (crh)