beş

 

2345678
Say: beş
Sıra sayı: beşinci, (5-ci)
Zərf:
Sifət:
dörd   beş   altı
  azərbaycanca: beş

  Kiril əlifbası : беш

  Ərəb əlifbası: بئش

  Hecalama: beş

  Transkripsiya (BFƏ) : [beʃ]

  Mənalar :

  1. Dörddən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə
beş

 

2345678
Say: beş
Sıra sayı: beşinci
Zərf:
Sifət:
dört   beş   altı
Tələffüz: [beʃ]

  Mənalar :

  1. Dörddən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

    qaqauzca:beş (gag)-  azərbaycanca:beş (gag)

    Krım tatarca:beş (crh)-  azərbaycanca:beş (crh)