yeddi

 

45678910
Say: yeddi
Sıra sayı: yeddinci
Zərf:
Sifət:
altı   yeddi   səkkiz
  azərbaycanca: yeddi
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Altıdan sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə