redaktə

otuz üç

 

30313233343536
Say: otuz üç
Sıra sayı: otuz üçüncü
Zərf:
Sifət:
otuz iki   otuz üç   otuz dörd

Say redaktə

  azərbaycanca: otuz üç
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Otuz ikidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

redaktə

otuz üç

 

30313233343536
Say: otuz üç
Sıra sayı: otuz üçüncü
Zərf:
Sifət:
otuz iki   otuz üç   otuz dört

Say redaktə

  türkcə: otuz üç
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Otuz ikidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca otuz üç
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə otuz üç (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)

</noinclude>

[[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[|]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)