qırx üç

 

40414243444546
Say: qırx üç
Sıra sayı: qırx üçüncü
Zərf:
Sifət:
qırx iki   qırx üç   qırx dörd
  azərbaycanca: qırx üç
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Qırx ikidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə