Redaktə

elli altı

 

53545556575859
Say: elli altı
Sıra sayı: elli altıncı
Zərf:
Sifət:
elli beş   elli altı   elli yedi

Say Redaktə

  Mənalar :

  1. Əlli altı

Redaktə

elli altı

 

53545556575859
Say: elli altı
Sıra sayı:
Zərf:
Sifət:
elli bäş   elli altı   elli ýedi

Say Redaktə

  Mənalar :

  1. Əlli altı