altı

 

3456789
Say: altı
Sıra sayı: altıncı
Zərf:
Sifət:
beş   altı   yeddi
  azərbaycanca: altı
Əski əlifba: التى
Tələffüz: [ɑlˈtɯ̞]

  Mənalar :

  1. Beşdən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə
altı

 

3456789
Say: altı
Sıra sayı: altıncı
Zərf:
Sifət:
beş   altı   yedi
  türkcə: altı
Tələffüz: [ɑlˈtɯ̞]

  Mənalar :

  1. Beşdən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

    Krım tatarca:altı (crh)-  azərbaycanca:altı (crh)

    qaqauzca:altı (gag)-  azərbaycanca:altı (gag)

    qaraqalpaqca:altı (kaa)-  azərbaycanca:altı (kaa)