Redaktə

elli dokuz

 

56575859606162
Say: elli dokuz
Sıra sayı: elli dokuzuncu
Zərf:
Sifət:
elli sekiz   elli dokuz   altmış

Say Redaktə

  Mənalar :

  1. Əlli doqquz

Redaktə

elli dokuz

 

56575859606162
Say: elli dokuz
Sıra sayı:
Zərf:
Sifət:
elli sekiz   elli dokuz   altmyş

Say Redaktə

  Mənalar :

  1. Əlli doqquz