redaktə

iki

 

-1012345
Say: iki
Sıra sayı: ikincilik
Zərf: iki dəfə
Sifət: ikiqat(lı)
bir   iki   üç

Say redaktə

  azərbaycanca: iki ===   Etimologiya === Sözün mənşəyi, qədim türkcə: éki, ékki, *ẹk(k)i

  Ərəb əlifbası: ايکي   Hecalama: i-ki

  Transkripsiya (BFƏ) : [iki]

  Mənalar :

  1. Birdən sonra gələn say.

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

 
 

redaktə

iki

 

-1012345
Say: iki
Sıra sayı: ikinci
Zərf: iki defa
Sifət: iki kat(lı)
bir   iki   üç

Say redaktə

  türkcə: iki -   azərbaycanca: iki
Heca: i-ki
Tələffüz: [iki]

  Mənalar :

  1. Birdən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə: éki, ékki, *ẹk(k)i

redaktə

iki

 

-1012345
Say: iki
Sıra sayı:
Zərf:
Sifət:
bir   iki   üç

Say redaktə

  •   türkməncə: iki -   azərbaycanca: iki
  • Transkripsiya:

  Mənalar :

  1. Birdən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə: éki, ékki, *ẹk(k)i

redaktə

Say redaktə

  •     qaqauzca: iki -   azərbaycanca: iki