Redaktə

əlli üç

 

50515253545556
Say: əlli üç
Sıra sayı: əlli üçüncü
Zərf:
Sifət:
əlli iki   əlli üç   əlli dörd

Say Redaktə

  azərbaycanca: əlli üç
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Əlli ikidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində Redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu Redaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca əlli üç
  türkməncə [[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə elli üç (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)
  qırğızca [[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[|]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)