yüz

 

979899100101102103
708090100110120130
-200-1000100200300400
Say: yüz
Sıra sayı: yüzüncü
Zərf: yüz dəfə
Sifət: yüzqat(lı)
doxsan doqquz   yüz   yüz bir
  azərbaycanca: yüz
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Doxsan doqquzdan sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:
yüz

 

979899100101102103
708090100110120130
-200-1000100200300400
Say: yüz
Sıra sayı: yüzüncü
Zərf:
Sifət:
doksan dokuz   yüz   yüz bir
  türkcə: yüz
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Doxsan doqquzdan sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə

Say yüz (crh)-  azərbaycanca:yüz (crh) İsim yüz (crh)-  azərbaycanca:üz (crh)

İsim yüz (gag)-  azərbaycanca:üz (gag)