qırx səkkiz

Redaktə

qırx səkkiz

 

45464748495051
Say: qırx səkkiz
Sıra sayı: qırx səkkizinci
Zərf:
Sifət:
qırx yeddi   qırx səkkiz   qırx doqquz

SayRedaktə

  azərbaycanca: qırx səkkiz
Əski əlifba:
Heca:
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Qırx yeddidən sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca qırx səkkiz
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə [[|]] (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)
  qırğızca [[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[|]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)