altmış

 

57585960616263
30405060708090
Say: altmış
Sıra sayı: altmışıncı
Zərf:
Sifət:
əlli doqquz   altmış   altmış bir
  azərbaycanca: altmış
Əski əlifba: آلتميش
Heca: alt-mış
Tələffüz: [altımış]

  Mənalar :

  1. Əlli doqquzdan sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə


Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə
 
 
altmış

 

57585960616263
30405060708090
Say: altmış
Sıra sayı: altmışıncı
Zərf:
Sifət:
elli dokuz   altmış   altmış bir
  azərbaycanca: altmış
Tələffüz:

  Mənalar :

  1. Əlli doqquzdan sonra gələn say.
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi, qədim türkcə:

Say altmış (crh)-  azərbaycanca:altmış (crh)