redaktə

sechs

 

3456789
Say: sechs - altı
Sıra sayı: sechste - altıncı
Zərf: sechsmal - altı dəfə
Sifət:
fünf   sechs   sieben

Say redaktə

  almanca: sechs (de)
Tələffüz: [zɛks]
(file)

  Mənalar :

  1. Altı
Tərcümə:   azərbaycanca: altı (de)
  1. eins
  2. zwei
  3. drei
  4. vier
  5. fünf
  6. sechs
  7. sieben
  8. acht
  9. neun
  10. zehn
  1. elf
  2. zwölf
  3. dreizehn
  4. vierzehn
  5. fünfzehn
  6. sechzehn
  7. siebzehn
  8. achtzehn
  9. neunzehn
  10. zwanzig
  1. einundzwanzig
  2. zweiundzwanzig
  3. dreiundzwanzig
  4. vierundzwanzig
  5. fünfundzwanzig
  6. sechsundzwanzig
  7. siebenundzwanzig
  8. achtundzwanzig
  9. neunundzwanzig
  10. dreißig
  1. einunddreißig
  2. zweiunddreißig
  3. dreiunddreißig
  4. vierunddreißig
  5. fünfunddreißig
  6. sechsunddreißig
  7. siebenunddreißig
  8. achtunddreißig
  9. neununddreißig
  10. vierzig
  1. einundvierzig
  2. zweiundvierzig
  3. dreiundvierzig
  4. vierundvierzig
  5. fünfundvierzig
  6. sechsundvierzig
  7. siebenundvierzig
  8. achtundvierzig
  9. neunundvierzig
  10. fünfzig
  1. einundfünfzig
  2. zweiundfünfzig
  3. dreiundfünfzig
  4. vierundfünfzig
  5. fünfundfünfzig
  6. sechsundfünfzig
  7. siebenundfünfzig
  8. achtundfünfzig
  9. neunundfünfzig
  10. sechzig
  1. einundsechzig
  2. zweiundsechzig
  3. dreiundsechzig
  4. vierundsechzig
  5. fünfundsechzig
  6. sechsundsechzig
  7. siebenundsechzig
  8. achtundsechzig
  9. neunundsechzig
  10. siebzig
  1. einundsiebzig
  2. zweiundsiebzig
  3. dreiundsiebzig
  4. vierundsiebzig
  5. fünfundsiebzig
  6. sechsundsiebzig
  7. siebenundsiebzig
  8. achtundsiebzig
  9. neunundsiebzig
  10. achtzig
  1. einundachtzig
  2. zweiundachtzig
  3. dreiundachtzig
  4. vierundachtzig
  5. fünfundachtzig
  6. sechsundachtzig
  7. siebenundachtzig
  8. achtundachtzig
  9. neunundachtzig
  10. neunzig
  1. einundneunzig
  2. zweiundneunzig
  3. dreiundneunzig
  4. vierundneunzig
  5. fünfundneunzig
  6. sechsundneunzig
  7. siebenundneunzig
  8. achtundneunzig
  9. neunundneunzig
  10. hundert, einhundert

Say sechs (lb)-  azərbaycanca:altı (lb)