восемьдесят

Azərbaycan dili redaktə

redaktə

Say redaktə

.

isim tək cəm
adlıq восемьдесят --------------------