redaktə

İsim redaktə

 
[1] ata
İsim Tək Cəm
Adlıq halı ata atalar
Yiyəlik halı atanın ataların
Yönlük halı ataya atalara
Təsirlik halı atanı ataları
Yerlik halı atada atalarda
Çıxışlıq halı atadan atalardan
  •   azərbaycanca: ata

  Mənalar :

  1. (Qohumluq). Övladı uşağı olan kişi
Qohumluq münasibətləri

ərarvadataanababanənəqardaşbacıoğulqızgəlinəmiəmioğluəmiqızıdayıdayıoğludayıqızıbibibibioğlubibiqızıxalaxalaoğluxalaqızıəmizadəqayınbaldızqayınataqayınanakürəkənyeznəbacanaqsüd anasınəvənəticəkötücəkötükcəyadicəkirvəyengəquda


Mənsubiyyətə görə
Şəxs Adlıq Yiyəlik Yönlük Təsirlik Yerlik Çıxışlıq
Mənim atam atamın atama atamı atamda atamdan
Sənin atan atanın atana atanı atanda atandan
Onun atası atasının atasına atasını atasında atasından
Bizim atamız atamızın atamıza atamızı atamızda atamızdan
Sizin atanız atanızın atanıza atanızı atanızda atanızdan
Onların atası atasının atasına atasını atasında atasından

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

redaktə

İsim redaktə

  türkcə:ata (tr)-  azərbaycanca:ata (tr), cədd (tr)

redaktə

İsim redaktə

    qaqauzca:ata (gag)-  azərbaycanca:ata (gag)

İsim ata (kaa)-  azərbaycanca:ata (kaa)