redaktə

Şəxs əvəzliyi redaktə

Şəxs əvəzliyi tək cəm
I Mən Biz
II Sən Siz
III O Onlar

  Mənalar :

  1. III şəxs əvəzliyinin cəmi.

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

redaktə

Şəxs əvəzliyi redaktə

Şəxs əvəzliyi tək cəm
I Ben Biz
II Sen Siz
III O Onlar

  Mənalar :

  1. III şəxs əvəzliyinin cəmi.

  türkcə onlar (tr) - -   azərbaycanca:onlar (tr)