redaktə

İsim redaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı yönlük yönlüklər
Yiyəlik halı yönlüyün yönlüklərin
Yönlük halı yönlüyə yönlüklərə
Təsirlik halı yönlüyü yönlükləri
Yerlik halı yönlük yönlüklər
Çıxışlıq halı yönlükdən yönlüklərdən
 •   azərbaycanca: yönlük: (yönlük hal)
 • Əski əlifba:
 • Heca: yön-lük
 • BFƏ:
 • Sinonim: səmt

  Mənalar :

 1. (Qrammatika) İsmin üçüncü halı. Yönlük hal hərəkətin yönünü (cəhət) və ya hədəfini bildirir.
  • tək
 • Hara?, Kimə?Nəyə? suallarına cavab verir.
  • cəm
 • Haralara?, Kimlərə? və Nələrə? suallarına cavab verir.
  • şəkiçilər:
 • isim səssiz hərflə bitərsə sözün son səslisi ilə uyğun qalılnlarda -a-, inələrdə -ə- işlənir.
 • isim səsli hərflə bitərsə sözün son səslisi ilə uyğun qalılnlarda -ya-, inələrdə -yə- işlənir.

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca yönlük
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə [[|]] (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)

</noinclude>

[[|]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[ | ]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)