•   azərbaycanca: yiyəlik: (yiyəlik hal)
 • Əski əlifba:
 • Heca: yi-yə-lik
 • BFƏ:

  Mənalar :

 1. Sahib olma, yiyə durma, sahiblik.
 2. (Qrammatika) İsmin ikinci halı. Bu hal iki şey arasında sahiblik, yiyləlik mənasında işlənir.
  • tək
 • Haranın?, Kimin?Nəyin? suallarına cavab verir.
  • cəm
 • Haraların?, Kimlərin? və Nələrin? suallarına cavab verir.
  • şəkiçilər:
 • isim səssiz hərflə bitərsə uyğun olaraq -ın-, -in, -un-, -ün- şəkiləriləri əlavə olunur.
 • isim səsli hərflə bitərsə -nın-, -nin, -nun-, -nün- şəkiləriləri əlavə olunur.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə
Dillər Tərcümə
  azərbaycanca yiyəlik
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə tamlayan durumu (tr), tamlayan hâli (tr), genitif (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)

</noinclude>

[[|]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[ | ]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)