redaktə

Şəxs əvəzliyi redaktə

Şəxs əvəzliyi tək cəm
I Mən Biz
II Sən Siz
III O Onlar
  1. II şəxs əvəzliyinin təki.

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə