•   azərbaycanca: adlıq, adlıq hal

  Mənalar :

  1. İsmin birinci halı, şəkiliçisi yoxdur.

kim?, ?, hara? suallarına cavab verir.

  • Cəm halında sözlərə -lar, -lər əlavə olunur.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə