• İsmin beşinci halı. Yerlik halda isim işin və ya hərəkətin baş verdiyi yeri bildirir.

Tək halda

redaktə
  • Kimdə? ,Nədə?, Harada? suallarına cavab verir.
  • şəkiçilər: ismin son səslisi qalın olarsa uyğun olaraq -da- olur.
  • ismin son səslisi incə olarsa uyğun olraq -də-olur.