İsim Tək Cəm
Adlıq halı qayın qayınlar
Yiyəlik halı qayının qayınların
Yönlük halı qayına qayınlara
Təsirlik halı qayını qayınları
Yerlik halı qayında qayınlarda
Çıxışlıq halı qayından qayınlardan
  •   azərbaycanca: qayın
  • Əski əlifba: قايين
  • Heca: qa-yın
  • Tələffüz: [qayın]
  • BFƏ: [gajɯn]

  Mənalar :

  1. (Qohumluq) Ər və ya arvadın qardaşı. ار و يا آروادين قارداشي
  2. (Botanika, ağaclar) Qayınağacı. قاييناغاجي Bax: ağcaqayın
Qohumluq münasibətləri

ərarvadataanababanənəqardaşbacıoğulqızgəlinəmiəmioğluəmiqızıdayıdayıoğludayıqızıbibibibioğlubibiqızıxalaxalaoğluxalaqızıəmizadəqayınbaldızqayınataqayınanakürəkənyeznəbacanaqsüd anasınəvənəticəkötücəkötükcəyadicəkirvəyengəquda

Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə
Dillər Tərcümə
  azərbaycanca qayın
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə kayın (tr) [1,2]
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)

</noinclude>

[[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[ | ]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)