Aidlik

Redaktə

Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca tələffüz
  türkməncə [[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə talaffuz (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə telâffuz (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)
  qırğızca [[ | ]] (ky)
    tatarca əйтелеш (tt)
    başqırdca [[ | ]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)