•   azərbaycanca: od
 
[1] od
İsim Tək Cəm
Adlıq halı od odlar
Yiyəlik halı odun odların
Yönlük halı oda odlara
Təsirlik halı odu odları
Yerlik halı odda odlarda
Çıxışlıq halı oddan odlardan

  Mənalar :

  1. Yanan bir şeydən çıxan qazlar; atəş.
  2. Çox bərk isti.
  3. məc. Qızartı, qırmızılıq; hərarət.
  4. məc. dan. Ev, ailə, ocaq.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə

  türkcə:od (tr)-  azərbaycanca:od (tr)