Sifət tuli (id)- azərbaycanca:kar (id)

İsim tuli (fi)- azərbaycanca:od (fi)

İsim tuli (krl)- azərbaycanca:od (krl)

İsim tuli (et)- azərbaycanca:od (et)