Mənalar :

  1. -dən,-dan
  2. -in, -ın, -un, -ün
  3. ... tarixli
  4. ... ilə, -lə
  • год от году - ilbəil; час от часу - saatbasaat

İsim от (ky)-  azərbaycanca:od (ky)

İsim от (kk)-  azərbaycanca:od (kk)

İsim от (krc)-  azərbaycanca:od (krc)

İsim от (kum)-  azərbaycanca:od (kum)

İsim от (tyv)-  azərbaycanca:od (tyv)

İsim от (alt)-  azərbaycanca:od (alt)

İsim от (kjh)-  azərbaycanca:od (kjh)