Redaktə

İsimRedaktə

 
[1] su
İsim Tək Cəm
Adlıq halı su sular
Yiyəlik halı suyun suların
Yönlük halı suya sulara
Təsirlik halı suyu suları
Yerlik halı suda sularda
Çıxışlıq halı sudan sulardan

  azərbaycanca: su

  Etimologiya : Qədim türkcə: suv,   türkcə: su,   türkməncə: suw,   özbəkcə: suv

  Kiril əlifbası : су

  Ərəb əlifbası: سو

  Heca : -

  Transkripsiya (BFƏ) : [ˈsu]

(file)

  Əlaqəli sözlər : Leksik şəkilçilərin köməyiilə yeni — düzəltmə sözlərin yaranması. Məsələn: su+çu, su+lu, su+la

  Mənalar :

 1. Su (H2O) hidrogenin oksigenlə adi şəraitdə davamlı olan kimyəvi birləşməsi. Rəngsiz (qalın təbəqələri göyümtül), dadsız və iysiz mayedir. Kutləcə 11,19% hidrogen və 88,81% oksigendən ibarətdir.
 2. Çayın, dənizin, gölün su kütləsi
 • Mənsubiyyətə görə dəyişməsi:
 • Tək
I-şəxs: suyum, suyumun, suyuma, suyumu, suyumda, suyumdan
II-şəxs: suyun, suyunun, suyuna, suyunu, suyunda, suyundan
III-şəxs: suyu, suyunun, suyuna, suyunu, suyunda, suyundan
 • Cəm
I-şəxs: suyumuz, suyumuzun, suyumuza, suyumuzu, suyumuzda, suyumuzdan
II-şəxs: suyunuz, suyunuzun, suyunuza, suyunuzu, suyunuzda, suyunuzdan
III-şəxs: suyu/suları, suyunun/sularının, suyuna/sularına, suyunu/sularını, suyunda/sularında, suyundan/sularından

  Atalar sözü və məsəllər :

Sözündə su kimi lətafəti var,
Hər sözü az demək daha xoş olar.
Bir inci saflığı varsada suda,
Artıq içiləndə dərd verir su da. (Nizami Gəncəvi)

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Redaktə

İsimRedaktə

 •   türkcə: su
 • Heca: su
 • Tələffüz: [su]

  Mənalar :

 1. Çayın, dənizin, gölün su kütləsi
 2. Su (H2O) hidrogenin oksigenlə adi şəraitdə davamlı olan kimyəvi birləşməsi. Rəngsiz (qalın təbəqələri göyümtül), dadsız və iysiz mayedir. Kutləcə 11,19% hidrogen və 88,81% oksigendən ibarətdir.
 •   azərbaycanca: su

Redaktə

İsimRedaktə

 •     qaqauzca: su
 • Heca: su
 • Tələffüz: [su]

  Mənalar :

 1. Su (H2O) hidrogenin oksigenlə adi şəraitdə davamlı olan kimyəvi birləşməsi. Rəngsiz (qalın təbəqələri göyümtül), dadsız və iysiz mayedir. Kutləcə 11,19% hidrogen və 88,81% oksigendən ibarətdir.
 •   azərbaycanca: su

İsim su (eu)-  azərbaycanca:od (eu)