Redaktə

İsimRedaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı zabil segahı zabil segahılar
Yiyəlik halı zabil segahının zabil segahıların
Yönlük halı zabil segahıya zabil segahılara
Təsirlik halı zabil segahını zabil segahıları
Yerlik halı zabil segahıda zabil segahılarda
Çıxışlıq halı zabil segahıdan zabil segahılardan

  azərbaycanca: zabil segahı

  Heca : za-bil se-ga-hı

  Transkripsiya (BFƏ) : [zɑˈbɪl seɟɑˈhɯ]

  Mənalar :

1. (Musiqi) Azərbaycan muğamlarından birinin adı.

  Əlaqəli sözlər : segah, muğam

  Mənbə : Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV cild (SŞTUÜVYZ). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 712 s. Mətn

Mənsubiyyətə görə
Şəxs Adlıq Yiyəlik Yönlük Təsirlik Yerlik Çıxışlıq
Mənim zabil segahım zabil segahılarım zabil segahımın zabil segahılarımın zabil segahıma zabil segahılarıma zabil segahımı zabil segahılarımı zabil segahımda zabil segahılarımda zabil segahımdan zabil segahılarımdan
Sənin zabil segahın zabil segahıların zabil segahının zabil segahılarının zabil segahına zabil segahılarına zabil segahını zabil segahılarını zabil segahında zabil segahılarında zabil segahından zabil segahılarından
Onun zabil segahısı zabil segahıları zabil segahısının zabil segahılarının zabil segahısına zabil segahılarına zabil segahısını zabil segahılarını zabil segahısında zabil segahılarında zabil segahısından zabil segahılarınndan
Bizim zabil segahımız zabil segahılarımız zabil segahımızın zabil segahılarımızın zabil segahımıza zabil segahılarımıza zabil segahımızı zabil segahılarımızı zabil segahımızda zabil segahılarımızda zabil segahımızdan zabil segahılarımızdan
Sizin zabil segahınız zabil segahılarınız zabil segahınızın zabil segahılarınızın zabil segahınıza zabil segahılarınıza zabil segahınızı zabil segahılarınızı zabil segahınızda zabil segahılarınızda zabil segahınızdan zabil segahılarınızdan
Onların zabil segahısı zabil segahıları zabil segahısının zabil segahılarının zabil segahısına zabil segahılarına zabil segahısını zabil segahılarını zabil segahısında zabil segahılarında zabil segahısından zabil segahılarından