Wikipedia logo zağca haqqında Vikipediyada məqalə var.

Redaktə

İsimRedaktə

 
[1] zağca
İsim Tək Cəm
Adlıq halı zağca zağcalar
Yiyəlik halı zağcanın zağcaların
Yönlük halı zağcaya zağcalara
Təsirlik halı zağcanı zağcaları
Yerlik halı zağcada zağcalarda
Çıxışlıq halı zağcadan zağcalardan

  azərbaycanca: zağca

  Heca : zağ-ca

  Transkripsiya (BFƏ) : [zɑɣˈʤɑ]

  Mənalar :

1.(Zoologiya, quşlar) Qarğalar fəsiləsindən qara parlaq lələkli köçəri quş.

  Mənbə : Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV cild (SŞTUÜVYZ). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 712 s. Mətn

Mənsubiyyətə görə
Şəxs Adlıq Yiyəlik Yönlük Təsirlik Yerlik Çıxışlıq
Mənim zağcam zağcalarım zağcamın zağcalarımın zağcama zağcalarıma zağcamı zağcalarımı zağcamda zağcalarımda zağcamdan zağcalarımdan
Sənin zağcan zağcaların zağcanın zağcalarının zağcana zağcalarına zağcanı zağcalarını zağcanda zağcalarında zağcandan zağcalarından
Onun zağcası zağcaları zağcasının zağcalarının zağcasına zağcalarına zağcasını zağcalarını zağcasında zağcalarında zağcasından zağcalarınndan
Bizim zağcamız zağcalarımız zağcamızın zağcalarımızın zağcamıza zağcalarımıza zağcamızı zağcalarımızı zağcamızda zağcalarımızda zağcamızdan zağcalarımızdan
Sizin zağcanız zağcalarınız zağcanızın zağcalarınızın zağcanıza zağcalarınıza zağcanızı zağcalarınızı zağcanızda zağcalarınızda zağcanızdan zağcalarınızdan
Onların zağcası zağcaları zağcasının zağcalarının zağcasına zağcalarına zağcasını zağcalarını zağcasında zağcalarında zağcasından zağcalarından