İsim Tək Cəm
Adlıq halı tanrı tanrılar
Yiyəlik halı tanrının tanrıların
Yönlük halı tanrıya tanrılara
Təsirlik halı tanrını tanrıları
Yerlik halı tanrıda tanrılarda
Çıxışlıq halı tanrıdan tanrılardan

  Hecalama: tan-rı

  Transkripsiya (BFƏ) : [tɑnɾɯ]

  Mənalar :

1. (Din) Allah
  • [Elxan:] Mənim tanrım başqalarına zərər verməz azad diləklərimdir. C.Cabbarlı.

  Frazeoloji birləşmələr : tanrı bilir, tanrı qoysa, tanrısına təpik atmaq, Tanrıya bax!, tanrıya şükür

  Törəmiş sözlər : tanrı bəndəsi

Mənsubiyyətə görə
Şəxs Adlıq Yiyəlik Yönlük Təsirlik Yerlik Çıxışlıq
Mənim tanrım tanrılarım tanrımın tanrılarımın tanrıma tanrılarıma tanrımı tanrılarımı tanrımda tanrılarımda tanrımdan tanrılarımdan
Sənin tanrın tanrıların tanrının tanrılarının tanrına tanrılarına tanrını tanrılarını tanrında tanrılarında tanrından tanrılarından
Onun tanrısı tanrıları tanrısının tanrılarının tanrısına tanrılarına tanrısını tanrılarını tanrısında tanrılarında tanrısından tanrılarınndan
Bizim tanrımız tanrılarımız tanrımızın tanrılarımızın tanrımıza tanrılarımıza tanrımızı tanrılarımızı tanrımızda tanrılarımızda tanrımızdan tanrılarımızdan
Sizin tanrınız tanrılarınız tanrınızın tanrılarınızın tanrınıza tanrılarınıza tanrınızı tanrılarınızı tanrınızda tanrılarınızda tanrınızdan tanrılarınızdan
Onların tanrısı tanrıları tanrısının tanrılarının tanrısına tanrılarına tanrısını tanrılarını tanrısında tanrılarında tanrısından tanrılarından

  Mənbə : Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV cild (SŞTUÜVYZ). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 712 s. Mətn

İsim tanrı (tr)-  azərbaycanca:tanrı (tr)