redaktə

İsim redaktə

 
[1] dəmir
İsim Tək Cəm
Adlıq halı dəmir dəmirlər
Yiyəlik halı dəmirin dəmirlərin
Yönlük halı dəmirə dəmirlərə
Təsirlik halı dəmiri dəmirləri
Yerlik halı dəmirdə dəmirlərdə
Çıxışlıq halı dəmirdən dəmirlərdən
26 manqandəmirkobalt
-

Fe

Ru
 
Ümumi
ad, işarə, nömrə dəmir, Fe, 26
  azərbaycanca: dəmir

  Kiril əlifbası : дәмир

  Hecalama: də-mir

  Mənalar :

  1. (Kimyəvi elementlər, metallar) Dəmir (Fe, Ferrum) – D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 26-cı element və metal, kimyəvi işarəsi Fe-dir.

Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə