redaktə

İsim redaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı nömrə nömrələr
Yiyəlik halı nömrənin nömrələrin
Yönlük halı nömrəyə nömrələrə
Təsirlik halı nömrəni nömrələri
Yerlik halı nömrədə nömrələrdə
Çıxışlıq halı nömrədən nömrələrdən
 •   azərbaycanca: nömrə
 • Etimologiya: Sözün mənşəyi   latınca: numerus
 • Əski əlifba: نؤمره
 • Heca: nöm-rə
 • Tələffüz: [nœmræ]

  Mənalar :

 1. Bir şeyin eyni cinsli şeylər sırasında yeri / Evin nömrəsi
 2. Üzərində sıra nömrəsi yazılan paltar, ayaqqabı və s. ölçüsünü göstərən rəqəm
 3. Sıra nömrəsi ilə göstərilən hər hansı şey / Jurnalın aprel nömrəsi
 4. Mehmanxana, otel və s.-də ayrıca nömrə / Otelin nömrəsi
 5. Konsert, tamaşa və s.-nin tərkib hissələrindən hər biri
 6. Avtomobillərdə tanınma nişanı  

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə