redaktə

İsim redaktə

 
[1] at
İsim Tək Cəm
Adlıq halı at atlar
Yiyəlik halı atın atların
Yönlük halı ata atlara
Təsirlik halı atı atları
Yerlik halı atda atlarda
Çıxışlıq halı atdan atlardan

   

 •   azərbaycanca: at

İsim redaktə

  Mənalar :

 1. (Zoologiya, heyvanlar, məməlilər) Minilən ev heyvanı
 2. Şahmat atı
 3. Gimnastika atı

Sinonimlər: madyan (dişi at)

Feil redaktə

  Mənalar :

 1. atmaq felinin əmr forması.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən atmışdım atdım atıram atacağam ataram atım atam atmalıyam atasıyam atsam Adlıq atmaq
Sən atmışdın atdın atırsan atacaqsan atarsan at atasan atmalısan atasısan atsan Yiyəlik atmağın
O atmışdı atdı atır atacaq atar atsın ata atmalıdır atasıdır atsa Yönlük atmağa
Biz atmışdıq atdıq atırıq atacağıq atarıq ataq ataq atmalıyıq atasıyıq atsaq Təsirlik atmağı
Siz atmışdınız atdınız atırsınız atacaqsınız atarsınız atasınız atasınız atmalısınız atasısınız atsanız Yerlik atmaqda
Onlar atmışdılar atdılar atırlar atacaqlar atarlar atsınlar atalar atmalıdırlar atasıdır atsalar Çıxışlıq atmaqdan


Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

redaktə

İsim redaktə

  Mənalar :

 1. (Zoologiya, heyvanlar, məməlilər) Minilən ev heyvanı
 •   türkcə: at -   azərbaycanca: at

redaktə

İsim redaktə

 •   türkməncə: at

  Mənalar :

 1. (Zoologiya, heyvanlar, məməlilər) Minilən ev heyvanı
 2. Doğulduğu zaman adama verilən şəxsi isim.

Tərcümə: 1.   azərbaycanca: at 2.   azərbaycanca: ad

redaktə

İsim redaktə

  Mənalar :

 1. (Zoologiya, heyvanlar, məməlilər) Minilən ev heyvanı

redaktə

Bağlayıcı redaktə