redaktə

İsim redaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı il illər
Yiyəlik halı ilin illərin
Yönlük halı ilə illərə
Təsirlik halı ili illəri
Yerlik halı ildə illərdə
Çıxışlıq halı ildən illərdən

  azərbaycanca: il

  • Əski əlifba: ایل

  Mənalar :

  1. (Zaman) Yer kürəsinin Günəş ətrafında bir dəfə dövr etdiyi müddət.

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

 
 

redaktə

İsim redaktə

  türkcə:il (tr)

  Mənalar :

  1. Türkiyədə inzibati ərazi bölgüsü vahidi.

  türkcə:il (tr) -   azərbaycanca:vilayət (tr)

redaktə

Əvəzlik redaktə

  fransızca:il (fr)

  Mənalar :

  1. O (kişi cinsi)
Vurğusuz şəxs əvəzliyi: (je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
Vurğulu şəxs əvəzlikləri mübtəda və tamamlıq funksiyasında: (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles)

  fransızca:il (fr) -   azərbaycanca:o (fr) (k.c.)

redaktə

İsim redaktə

  somalicə:il (so)

  Mənalar :

  1. (Anatomiya) Göz

  somalicə:il (so) -   azərbaycanca:göz (so)

redaktə

İsim redaktə

  haiti kreolcə:il (ht)

  Mənalar :

  1. (Coğrafi terminlər) Ada

  haiti kreolcə:il (ht) -   azərbaycanca:ada (ht)