•   azərbaycanca: dırnaq
İsim Tək Cəm
Adlıq halı dırnaq dırnaqlar
Yiyəlik halı dırnağın dırnaqların
Yönlük halı dırnağa dırnaqlara
Təsirlik halı dırnağı dırnaqları
Yerlik halı dırnaqda dırnaqlarda
Çıxışlıq halı dırnaqdan dırnaqlardan

  Mənalar :

  1. (Anatomiya) Barmaqların ucunun üst tərəfində sümük kimi maddədən ibarət örtü. Caynaq (quşlarda).
  2. (Dilçilik) « » və ya “ ” işarəsi olub, mətn daxilində vasitəsiz nitqi, sitatları, əsər adını, başlıqları, ayrı-ayrı sözləri, həmçinin şərti və ya əks mənada işlənən sözləri bildirmək üçün işlənir.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə