redaktə

İsim redaktə

 
[1] pişik
İsim Tək Cəm
Adlıq halı pişik pişiklər
Yiyəlik halı pişiyin pişiklərin
Yönlük halı pişiyə pişiklərə
Təsirlik halı pişiyi pişikləri
Yerlik halı pişikdə pişiklərdə
Çıxışlıq halı pişikdən pişiklərdən
  azərbaycanca: pişik

  Kiril əlifbası : пишик

  Hecalama: pi-şik

  Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20160314081243/https://azerdict.com/izahli-luget/pi%C5%9Fik

    1. (Zoologiya, heyvanlar, məməlilər).Pələng, şir və s.-nin də daxil olduğu fəsiləyə mənsub (vəhşi növləri də olan) məməli ev heyvanı. Pişik öz balasını istədiyindən yeyər. (Ata. sözü). ◊ Pişiyə rast gələn (pişik görmüş) siçan kimi – qorxaraq, dəhşətə gəlmiş halda, dəhşət içində. Ənvər, pişik görmüş siçan kimi büzüşüb oturmuş, altdan-altdan gözünü Müşkünazın əlindəki konvertə zilləmişdi. Ə.Vəliyev. Pişiyimiz oğlan doğub! – birinin olmuş bir şeyə qarşı istehza və kinayəsini bildirir. [Aslan Məzluma:] Oho, lap qiyamətsən, pişiyimiz oğlan doğub. S.Vəliyev.

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

redaktə

İsim redaktə

  •   türkməncə: pişik -   azərbaycanca: pişik

  Mənalar :

  1. (Zoologiya, heyvanlar, məməlilər).